JMZ Flickr API

Download Stige Ø!

Du kan få mange oplysninger om Stige Ø ved at kigge i vores hæfter eller på informationsplancherne rundt omkring i landskabet. De kan også downloades som pdf.

Til informationerne om "Lossepladsgas" blev der lavet en særlig pylon. Den og en fire meter høj gasdrevet metalfakkel kan i dag opleves i nærheden af Legebasen. De blev begge indviet på Fjordens Dag den 13. september 2009.

De øvrige informationsplancher er fremstillet i 2010 af Rasmus S. Larsen i samarbejde med Idebureauet