Havørne

Havørn

Er det isvinter, er havørnen en sikker gæst ved Seden Strand.

Havørnen færdes ikke på selve Stige Ø, men kan ses herfra. Selv under en isvinter vil der være isfri våger på grund af Fynsværkets varme kølevand. I disse tilfælde kan havørnen ses sidde på iskanten eller på jagt efter blishøns – døde eller levende.

Havørnen kaldes også "den flyvende dør" på grund af størrelsen på sit vingefang, der kan være op til 2,5 meter. I sandhed en imponerende rovfugl.

Se mere om havørnen - og hør dens stemme.