Fugle på fjorden

Fugle på fjorden

Den inderste del af Odense Fjord er internationalt fuglebeskyttelsesområde. Fra Stige Ø er der særdeles gode muligheder for at studere de mange fugle på fjorden. Nogle fugle ser vi ikke så meget til ud for Stige Ø, medmindre det er isvinter. Det gælder troldand, taffeland og stor skallesluger.

stigeoe2010 100

Download planche: Fugle på fjorden