Sandmusling

Sandmusling

Mens blåmusling og hjertemusling begge er indfødte muslinger, er den lyse sandmusling sandsynligvis indført med skibe der besøgte Nordamerika for ca. 800 år siden. De første fund af sandmuslinger daterer sig nemlig til ca. år 1200.

Ligesom hjertemuslingen sidder sandmuslingen nedgravet i fjordbunden. Den kan finde på at sidde op til 30 cm nede og dens ånderør kan tilsvarende være 30-40 cm langt.