Knopsvane

Knopsvanen

Tidligere ynglede der op til 400 par knopsvaner i Odense Fjord, primært på øerne. Nu er arten imidlertid gået meget tilbage og der yngler højst 40 par i dag. Denne tilbagegang skyldes sandsynligvis, at ålegræsset og havgræsset er forsvundet over store dele af fjorden som følge af den kraftige forurening.

Grimme ællinger
Ude på fjorden ser du både hvide og grå svaner. De gamle er hvide, de unge er grå fra klækningen. Men allerede inden fuglene er blevet et år, begynder de første hvide fjer at vise sig. Som 1-2-årige bliver de hvide, med undtagelse af nogle brune fjer på overgump og pande. Næbfarven afslører dog stadig de unge 2-4-årige knopsvaner – den er ikke dybrød, men har en bleg matrød eller grårød farve.


Fældetiden
Ligesom gæs og ænder fælder alle svaner svingfjerene og lader en ny fjerdragt vokse ud én gang om året. Fra sidst i maj til sidst i august samles knopsvanerne i tusindvis i Seden Strand for at fælde. De gør det dog ikke alle sammen på samme tid. Det tager ca. fire uger at kaste de gamle fjer og lade nye vokse ud. I den periode kan svanerne slet ikke flyve og er derfor særdeles sårbare. Det er derfor meget vigtigt for fuglene at de har et opholdssted, hvor der både er fred og rigeligt med føde. Begge dele kan de finde i Odense Fjord. Man ved fra ringmærkning, at de fældende svaner kommer fra både Danmark og udlandet.


Vintersvaner
Når vinteren strammer grebet omkring Seden Strand og fjorden ligger frosset i måske mere end en måned, lægger knopsvanerne sig ofte til at sove på isen i lang tid. Det gør de for at spare på kræfterne. Når de ligger og sover, tærer de på fedtdepoterne. På den måde kan svanerne klare mere end en måned med vedvarende frost uden at tage føde til sig. Men så har de også tabt sig voldsomt! Selv om de på denne måde forsøger at overleve, dør en del svaner i løbet af en isvinter. Det skete bl.a. i 2009-2010.