Myten om eksplosionsfare

Myten om eksplosionsfare

"Gasser under overfladen gør, at øen kan eksplodere når som helst!" Eller...?

Faktisk bliver der løbende dannet gas i det affald, som udgør bakkerne på Stige Ø, men der er ingen risiko for, at det trænger op til overfladen eller eksploderer.

Tilbage i 1980'erne, hvor gassen kom op til overfladen af sig selv, kunne der godt dannes gaslommer i dalene mellem affaldsdyngerne. Ved to lejligheder i 1980'erne selvantændte sådanne gaslommer; i det sidste tilfælde blev et brønddæksel slynget i vejret og ramte en medarbejders ben. Heldigvis slap han med blå mærker. Derefter blev der opsat udsugning og gasalarm ved Den Grønne Hal.

I dag bliver det meste af gassen indvundet med et rørsystem og sendt videre til Fynsværket.

Du kan læse mere om lossepladsgassen her.