Biotopbånd

Biotopbånd

I 2010 blev der etableret biotopbånd af store og små sten, muslingeskaller og kompost i "dalene" på Stige Ø.

Her vil der blive sået forskellige planter fra sted til sted. For eksempel er der planlagt en piledal på båndet mellem Legebasen og Odense Kanal.

Tilsammen danner båndene en organisk mosaik af meget forskellige levevilkår for de talrige plante- og dyrearter på Stige Ø.