Vigelsø

Vigelsø

Foto: Grundkort Fyn A/S Fra Stige Ø mod nord-øst kan du se den naturrige ø Vigelsø, der ligger midt i Odense Fjord. På fynsk udtales øens navn "Viggelsø".

Oprindelig var Vigelsø kun halvt så stor som i dag; den anden halvdel er opstået ved inddæmning. Tidligere blev øen brugt til landbrug, men har været ubeboet siden slutningen af 1980'erne. I 1990 blev øen købt af Skov- og Naturstyrelsen for at blive brugt til naturgenopretning. Den er nu fuldt gennemført og har bestået i skovrejsning og reetablering af Sydøens vådområder. Vigelsø var første gang åben for publikum ved Fjordens Dag i september 1991, hvor den blev et stort tilløbsstykke. I dag er den både kendt for natur og sit Naturcenter. Der er offentlig adgang til øen og der afgår både fra Klintebjerg. Det sydlige område er dog en del af Odense Fjords Vildtreservat, og her må du ikke opholde dig, hverken når du kommer fra land- eller vandsiden.

Fuglene på Vigelsø
Øen er vigtig for ynglende vandfugle og trækfugle, der holder en pause i deres lange flyvetur mod syd. Området er udpeget som EU-habitatområde. Det betyder, at det er under særlig bevågenhed fra statens side, og alle i området skal være med til at passe på det og beskytte de fugle, der lever der.

Naturskolen Vigelsø
Naturskolen drives af de tre fjordkommuner Nordfyn, Kerteminde og Odense. Skolen bliver blandt andet brugt til at afholde lejrskole for folkeskoleklasser. Her kan eleverne for eksempel bruge dagen på aktiviteter med en naturvejleder.

Transport
Du kommer til Vigelsø ved enten selv at sejle eller ved at tage færgen "Lunden". Om sommeren er der rutesejlads.

Hvis du vil sejle med "Lunden" på andre tidspunkter, skal du tage kontakt til Odense Fjords Naturskole Vigelsø på tlf. 65 51 51 43 eller 65 51 51 30. Også turbåden Svanen lægger til ved Vigelsø.

Hvis du kommer til Vigelsø i egen båd, kan du gå i land på nordsiden af molen.

Kommer du i enten kano, kajak eller robåd kan du også lægge til på andre dele af nordøen.

Læs mere om Vigeløs hos Skov- og Naturstyrelsen, Naturskolen Vigelsø eller på odense.dk/odensefjord.