Perkolat

Perkolat

I dag vil en losseplads blive anlagt med en membran i bunden, så forskellige skadelige stoffer ikke kan udvaskes. I 1967 var der ikke tænkt på dette. Den nye losseplads på Stige Ø blev delvist anlagt ved at dumpe affald direkte i fjorden øst for den tynde landtange, som tidligere udgjorde en stor del af øen. Siden blev der udvasket store mængder perkolat (forurenet regnvand der trænger gennem affaldet) fra de voksende affaldsdynger.

For at standse dette er der i dag etableret et system, hvor hele øen er omkranset af et omfangsdræn, som opsamler en stor del af perkolatet. Via en rørledning under Odense Kanal bliver det ledt til Forrenseanlægget på Odense Nord Miljøcenter. Mellem bakkerne er der desuden gravet en række grøfter, som kan lede regnvand videre. Ideen med grøfterne er at sikre, at så lidt vand som muligt trænger ned i jorden, hvor det kan forurenes.I modsætning til den gamle losseplads har det nye Odense Nord Miljøcenter en underliggende membran og dræn, sådan at det nedsivende perkolat kan kontrolleres. Fra Forrenseanlægget bliver perkolatet ledt videre til Nordvest Renseanlæg.