Latyrus på Stige Ø

Vilde haver

Som led i Stige Ø's forvandling fra losseplads til rekreativt område er affaldsbjergene blevet dækket af jord udefra. Tusindvis af kubikmeter jord fra bl.a. haver er endt i området og har tilført masser af frø, knolde og rødder, som nu har etableret sig på stedet. Stige Ø's planteverden er derfor en blanding af dyrkede og vilde planter. De sidste er selv kommet til stedet med fugle, dyr og vinden.

Haveiris
Haveiris (blomstrer maj til juni)
Foto: Biopix 2010.
Den blå form af haveiris er en særdeles smuk plante, som ses vokse for foden af bakkerne ud mod fjorden mod syd.

Tulipan
Tulipan
Tulipaner er velkendte dyrkede planter. De findes i mange forskellige farver i vore haver – og omkring den nordlige gasstation på Stige Ø.

Flerårig latyrus
Flerårig latyrus

Flerårig latyrus vokser på den nordligste bakke på Stige Ø. Planten tilhører de ærteblomstrede. Blomsterne er smukt rødlige. Navnet Latyrus betyder bælgplante på gammel-græsk.

Almindelig sæbeurt
Almindelig sæbeurt
Foto: Biopix 2010.
Der findes flere arter af sæbeurt, som i øvrigt hører til nellikefamilien. Plantens latinske navn saponaria hentyder til artens anvendelse til vask af tøj samt som rengøringsmiddel. Den vokser bl.a. på den nordligste del af hovedøen.

Solsikke
Solsikke
Løvefod
Løvefod Lupin
Lupin
Andre udbredte haveplanter på Stige Ø er akeleje og bjerg-knopurt.