Skarv

Skarv

Skarven er en af de meget karakteristiske fugle omkring Stige Ø. Dens fjerdragt er mørk, men i solskin har den et fantastisk farvespil i grønlige og kobberfarvede nuancer.

Skarven kan genkendes på sin karakteristiske måde at tørre vingerne på. I modsætning til andre svømmefugle bliver alle dens fjer våde, når den har dykket efter fisk. Inden skarven kan flyve videre, bliver den derfor nødt til at tørre vingerne. Ofte kan du se skarven på sten, strandbred eller bundgarnspæle, hvor den sidder med halvt udfoldede sitrende vinger, som den får blæst godt igennem.

Skarven spiser masser af fisk og er bestemt ikke kræsen – den fanger hvad der er. Både ål, fladfisk og mindre fisk som hundestejler.

Skarven yngler i kolonier. Den nærmeste koloni er Mågeøerne ved Bogense. Herfra kommer en del af de fugle, du kan se ved Stige Ø – blandt andre de ungfugle, der ikke yngler.

I mange år var skarven næsten udryddet i Danmark, men fra omkring 1970 har den bredt sig meget. Således var der i 2009 cirka 32.800 ynglende par i Danmark. Mange af de danske fugle trækker til Middelhavsområdet om vinteren, hvor vi så får besøg af andre skarver fra Sverige og Polen.

Se mere om skarver - og hør deres stemmer.