Havekompost

Havekompost

Hvis en losseplads fra begyndelsen er indrettet, så bestemte typer af organisk affald kommer ind for sig, behøver der ikke at være problemer med kompostering. Odense Nord Miljøcenter på den anden side af kanalen får masser af sorteret, organisk affald ind, som omdannes til muld og sælges videre til haveejere i hele Odense.

Det startede i 1987, hvor der blev anlagt en kompostplads på Stige Ø, hvor have- og grenaffald kunne afleveres til dette formål. På den måde blev det muligt for eksempelvis stadsgartneren at få sit afleverede affald tilbage i form af muld. Samtidig slap kommunen for at betale affaldsafgift af det indleverede haveaffald. Afgiften var sidst i 1980'erne på 40 kr. pr. ton affald og da der på dette tidspunkt blev indleveret ca. 20.000 tons til Stige Ø, var det en god forretning.

I 1990 blev der holdt "åbent hus" på øen, hvor haveejere var velkomne til at hente gratis kompost – et tilbud, som siden er blevet gentaget med stor succes hvert halve år. Det nuværende Odense Nord Miljøcenter på Seden inddæmmede Strand har ligeledes en særlig plads til kompostering, hvor der fortsat indleveres ca. 22.000 tons have- og parkaffald om året.