Strandeng

Strandengens planter

Kystlinien nær Odense Fjord bliver regelmæssigt udsat for saltvandssprøjt fra bølgerne og bliver fra tid til anden udsat for delvise oversvømmelser. Det gør, at de allerlaveste dele af Stige Ø har udviklet en strandengsvegetation, som består af salttolerante planter. Strandengene skråner svagt fra fjorden op mod kanalsiden. Det giver mulighed for udvikling af mange forskellige naturtyper lige fra helt lavtliggende strandeng over lidt højere beliggende strandoverdrev. Denne fine skråning af engene giver både mulighed for et rigt fugleliv men også forskellige slags plantesamfund, hvor strandengs- og strandoverdrevsplanter vokser.

Læge-kokleare (blomstrer maj til juni)
Læge-kokleare har saftige grønne blade og hvide blomster. Søfolk spiste tidligere plantens blade på grund af deres høje c-vitaminindhold. Det kunne redde dem fra skørbug, som var en frygtet sygdom.


Strand-malurt (blomstrer august til september)
Strand-malurt er grå-grøn med bittesmå gule blomster. Planten har en karakteristisk stærk aromatisk lugt, særligt hvis du nulrer bladene. Den kan anvendes til urtesnaps.