Plantelivet på Stige Ø

Den store farvepalet

Der vokser flere hundrede forskellige plantearter på Stige Ø. Årsagen er de store udyrkede arealer, som ikke udsættes for maskiners jordbehandling eller sprøjtning med pesticider. Tilsammen udgør planterne en fantastisk palet af farver, fra rød over violet til grøn, hvid, gul og blå.

stigeoe2010 066

Download planche: Den store farvepalet