Rovfugle på Stige Ø

Havørnens silhouet

Hvorfor er der så mange rovfugle på Stige Ø? Fordi Stige Ø er et af kommunens større udyrkede arealer, som er bevokset med halvhøj vegetation i form af græs og urter. Rovfugle og ugler foretrækker denne vegetation, fordi her er mange gnavere. Den giver også gode muligheder for at overraske småfugle.

stigeoe2010 128

Download planche: Rovfugle på Stige Ø