Flyvende affald

Flyvende affald

Ved siden af formalingsanlægget blev der placeret udlosningssiloer. Ulempen ved dem var, at plastic- og papirstumper fra tid til anden kunne gribes af vinden og blæse vidt omkring. Også over på den anden side af kanalen eller ud over fjorden. Det gjorde, at der i en periode i 1970'erne kom en række klager. Især Seden Strandby sydøst for Stige Ø var plaget af plasticposer fra lossepladsen. De lå både på stranden og satte sig fast i træer og buske længere inde i landet. Som forsøg prøvede Magistratens 5. afdeling derfor at opstille en midlertidig skærm omkring dem. Den viste sig at fungere udmærket, og i august 1977 vedtog byrådet derfor at afskærme hele området. Fra slutningen af 1980'erne begyndte affaldsdyngerne dog at blive så høje, at flyvende affald atter blev et problem.

Oprydning
Sommetider tog medarbejdere fra Odense Renovation selv ud for at fjerne affaldet, hvis det var til ulempe for naboområderne. Affaldet kunne også flyve ud over fjorden, hvor det landede og flød rundt på vandet. Til disse situationer havde Odense Renovation en båd med påhængsmotor, som sejlede rundt og fiskede så meget affald op, som det var muligt. Lossepladsens affald kunne imidlertid nå vidt omkring. Der blev samlet bortfløjet affald mellem Sorthusene, på Vigelsø, omkring Lindøværftet, ved Enebærodde og endda så langt væk som Hindsholm på den anden side af fjorden. Ikke mindst Seden Strandby begyndte atter at få besøg af tusindvis af plasticposer omkring 1990. Og så sent som i 1993 gik Skeby Jagtforening på affaldsjagt langs med stranden på Vigelsø. På bare én kilometer strand lykkedes det jægerne at samle 50 sække affald. I nogle tilfælde, hvor medarbejderne på lossepladsen ikke selv kunne samle affaldet op, hyrede kommunen lokale skoleklasser og betalte dem for arbejdet. Der var ikke råd til at have et egentligt oprydningshold.

Så er der mål!
På dele af lossepladsen kunne der opstå en akut risiko for, at affaldet blæste bort. For at modvirke dette fik Odense Renovation lavet et system med transportable net, der lignede fodboldmål på typisk 2 x 4-5 meter og blev brugt til at fange affald. Hvert "mål" havde to stolper, der kunne sættes ned i jorden/affaldet hvor som helst. Nogle af disse "mål" gik dog tabt, ved at kompaktorer og andre tunge køretøjer kørte hen over dem.