Blomstrende bakker

Ude på overdrevet

Bakkerne er særlig interessante, fordi de er tørre og udsætter planterne for sollys fra alle verdenshjørner. Det gør, at der udvikles en overdrevsvegetation.

Overdrev er magre områder, som anvendes til græsning, og som rummer lavtvoksende planter, eventuelt med spredte træer og buske. De er sjældne i Odense Kommune.

Vild gulerod (blomstrer juli til august)
Vild gulerod er en skærmplante med hvide blomster, som er almindelig på hele Stige Ø. Den er let at kende på grund af den mørke plet i midten af blomsterne. Hvis du nulrer lidt af dens blade, dufter det tydeligt af gulerod.


Cikorie (blomstrer juli til september)
Cikorie er en kurveblomst, der har blå blomster. Planten bliver 40 til 80 cm høj. Dens rødder blev tidligere ristet, tørret og anvendt som kaffeerstatning.


Rejnfan (blomstrer juli til september)
Rejnfan er en stor og statelig gul kurveblomst, der bliver op til 1 meter høj. På grund af sin stærke lugt blev planten tidligere brugt som ormemiddel og til at fordrive fluer, væggelus og lopper.


Almindelig kællingetand
Almindelig kællingetand er almindelig på store dele af Stige Ø. Den er lav og krybende, hører til de ærteblomstrede planter og har gule blomster. Den smukke dagsommerfugl almindelig blåfugl lægger sine æg på denne plante.

Andre vilde planter på Stige Ø er almindelig knopurt, gråbynke, pastinak og vild kørvel.