Admiral

Admiral

Ligesom mange af vore fugle er trækfugle, er admiralen en ægte "træk-sommerfugl".

Normalt kan den ikke overvintre i Danmark og derfor er vi afhængige af tilskud fra sydlige bestande, som kommer trækkende fra slutningen af maj. Siden år 2000 er den dog begyndt at overvintre i Danmark, på grund af de mange milde vintre vi har oplevet siden midten af 1990'erne.

Når admiralerne kommer til Danmark, lægger de æg på brændenælder.

Admiralen er sort med to orange bånd samt hvide, aflange pletter.

Den voksne admiral ses af og til på nedfaldsfrugt, for eksempel blommer.