Blishøne

Blishøne
Tusindvis af de sorte blishøns med den hvide blis overvintrer i Seden Strand og ses ud for Stige Ø. De lever af vandplanter, ikke mindst søsalat og havgræs. Havørnene ved Odense Fjord holder meget af blishøns – det er ikke gensidigt!

Se mere om blishønen - og hør dens stemme.