Mere om svaner

Sangsvane ved vintertid

Nogle af svanerne er ringmærket med store halsmærker, som har en tal- og bogstavkode. Ved at aflæse og registrere disse halsmærker har vi fundet ud af, at svanerne i Seden Strand både kommer fra Danmark, Sverige, Tyskland og Østersølandene. Området er altså ikke bare vigtigt for vore egne svaner, men også for andre landes svanebestande.


Hvor mange er der?
I Seden Strand er antallet af svaner størst i fældetiden, hvor de taber deres fjer. Perioden varer fra sidst i maj til engang i august. Her fælder mellem 1.500 og 2.800 svaner i området og sætter betragtelige mængder mad til livs. Hvis føden er knap i efteråret, forlader mange svaner området. Omvendt bliver de i både efteråret og vinteren, hvis der er meget søsalat og havgræs.


Hvad spiser de?
Svanerne er vegetarer og lever af fjordens grønne planter, som de græsser ved at stikke deres lange hals ned under vandet, hvor der er tilpas dybde til, at de kan nå føden. Der er dog forskel på, hvilke planter de sætter størst pris på. Forsøg har vist, at de foretrækker søsalat. Netop denne plante er der masser af på fjorden, fordi den er kraftig belastet med næringsstoffer fra landbruget. Herefter kommer havgræs og ålegræs. Svaner spiser sjældent den brune blæretang.