Besættelsestiden

Besættelsestiden

Foto: Odense Bys Museer.
 
Besættelsesårene på Stige Ø huskes især for to vidt forskellige begivenheder: En strid om Søpavillonen og den lokale modstandskamp.