Lossepladsen opgives

Lossepladsen opgives

Reelt endte sagen om Odenses nye losseplads i september 1988, hvor Planstyrelsen og miljøministeren Per Stig Møller godkendte Fyns Amts forslag til regionplantillæg. Odense Byråd var nødt til at acceptere beslutningen og fik lavet en lokalplan i 1990, som sikrede, at den nye losseplads blev placeret på Seden inddæmmede Strand.

Måneden forinden forsøgte de tre byrådsmedlemmer Peter Schøtt (Kons.), Hans Klokker Hansen (V) og Jan Hansen (S) at få taget sagen op igen og arbejde for, at lossepladsen alligevel blev placeret på Stige Ø Nord. Men forgæves. Deres begrundelse var, at de fremtidige affaldsmængder så ud til at blive mindre end forventet og derfor også måtte være mindre generende på Stige Ø Nord, samt at Seden inddæmmede Strand ville blive endnu dyrere end først antaget. Schøtt hævdede desuden, at man nu "fra miljøside" mente, at begge løsninger indebar de samme miljømæssige fordele og risici.

Carsten Abild, som var formand for Fyns Amts miljøudvalg, var uenig i disse argumenter. På "stranden" var der bedre muligheder for miljøbeskyttelse, ikke mindst fordi området gjorde det lettere at lave kanaler udenom lossepladsen til opsamling af forurenet vand. På Stige Ø Nord var det derimod langt sværere at beskytte fjorden mod udslip. Det ville kræve, at man indførte "japanske forhold" med regulære mure i vandet. Og et sådant hypotetisk projekt ville være særdeles dyrt.

Odense Ser Rødt 13. marts 1990. Lossepladsens sidste dage

Den konkrete planlægning trak ud i nogle år. Fyns Amt gav Odense en dispensation til at deponere affald på den eksisterende losseplads på Stige Ø frem til 1. januar 1991. Men da det tidligst var muligt for kommunen at anlægge en ny losseplads i efteråret 1992, var den nødt til at søge om flere dispensationer, hvilket heller ikke gav nogen særlige problemer.

Vi skal dog helt frem til 1994, før den nye losseplads kunne indvies. I mellemtiden var der ved at opstå pladsmangel på Stige Ø, som i starten af 1990'erne havde modtaget store mængder slam fra et nyt og meget effektivt rensningsanlæg på Ejby Mølle. Det var nødvendigt at lave ekstra dæmninger og slamsugning for at forhindre slammet i at løbe over og sive ud i fjorden.