Stillits

Stillits
En lille spurvefugl på størrelse med engpiberen (14 cm). Stillitsen er en af vore mest spraglede fugle, klædt i kanelfarvet dragt isprængt en rød maske i ansigtet samt gule, hvide og sorte farver i øvrigt.

Hvad lever den af? Frø, især fra tidsler og burrer. Stillitserne ses ofte sidde i tidslerne, hvor de piller frøene ud.

Hvornår kan de ses? Stillits yngler ikke på Stige Ø, men ses i perioden september til marts/april.

Se mere om stilitsen - og hør dens sang.