Stige Ø Nord

Stige Ø Nord

Stige Ø Nord er arealet nord for Sorthusene. Det er præget af åbne vidder og nærheden til den lavvandede fjord.

Til forskel fra hovedøen, der især består af affald, er hele Stige Ø Nord skabt af jord fra Odense Kanal, primært fra uddybningen i 1904.

Stige Ø Nord bruges som græsningsområde til islandske heste. De sørger for, at området forbliver et vigtigt levested for strandengens blomster og fugle og ikke udvikler sig til et tæt buskads.
stigeoe2010 017
Strandengene

Stige Ø Nords strandenge hører til de bedste ved hele fjorden. De er både meget lavtliggende og fugtige, samtidig med at hestene sørger for, at de er fint nedgræssede. Strandengene skråner svagt fra fjorden op mod kanalsiden. Derfor er der opstået mange forskellige naturtyper, fra lavtliggende strandeng til højere beliggende strandoverdrev. Det har ført til både et rigt fugleliv og forskellige slags plantesamfund, hvor strandengs- og strandoverdrevsplanter vokser.

I 1985 besluttede et stort flertal i Odense Byråd at udvide lossepladsen til Stige Ø Nord. Det skabte en række protester rundt omkring i Odense og kom også til at præge kommunevalget i byen samme år. I det nye byråd var der dog stadig flertal for at bruge Stige Ø Nord som lossepladsområde. Imidlertid blev beslutningen aldrig til noget, da den blev underkendt af Fyns amtsråd. Og da byrådet protesterede, greb Miljøministeriet ind til fordel for amtsrådet. Strandengene overlevede!