Odense Nord Miljøcenter

Odense Nord Miljøcenter

Ved indvielsen den 1. august 1994 var den nye losseplads blot et stort hul i jorden. Det så ikke ud af meget, da den første flagpyntede renovationsvogn læssede den første ladning husholdningsaffald af.

Amtsborgmester Karen Nøhr og SF's rådmand Villy Larsen understregede kraftigt, at det ikke var særlig sjovt at have en losseplads i baghaven, men at Seden Inddæmmede Strand egnede sig særdeles godt og at affaldsbjergene jo skulle ligge et sted. Fyens Stiftstidende berettede dog, at de høstede et temmelig spredt bifald for talerne. Der var væsentlig mere jubel over renovationsarbejder Claus Sørensen, som sprang ud i faldskærm over lossepladsen som led i festlighederne.

Naboerne var ikke ligefrem begejstrede. Der var stor mistillid til, at det var muligt at forhindre udslip af forurenet vand fra den nye losseplads. Et par år forinden havde 3.000 odenseanere skrevet under på forskellige protester imod placeringen på Seden Inddæmmede Strand. Mistilliden har dog vist sig at være ubegrundet.

Fakta om det nye miljøcenter
Odense Nord Miljøcenter fik stillet hele 95 hektar til rådighed og blev dermed Danmarks største losseplads. Kapaciteten er på ca. 10 mio. kubikmeter affald. Det betyder, at lossepladsen kan fungere i mere end 100 år, hvis man tager i betragtning, at affaldsmængden i dag er faldende pga. renere teknologi, øget genbrug og affaldsforbrænding på Fynsværket. Odense Nord Miljøcenter giver væsentligt færre miljøudfordringer end lossepladsen på Stige Ø, da den har et computerovervåget bundmembransystem.