Kanalunderholdning

Kanalunderholdning

Foto: Odense Bys Museer.

I 1920'rne og -30'rne kunne Stige Ø ofte tilbyde gøgl og anden underholdning i grønne omgivelser.

Et godt eksempel er "Dødscyklisten Mr. Powsey", som i 1926 reklamerede i aviserne med at foretage udspring i kanalen – først på cykel og senere på aftenen uden cykel men til gengæld fra "den svimlende Højde" af 150 fod (ca. 47 meter);

..."En Præstation, der er ganske enestaaende, og som langt overgaar de Udspring, Mr. Powsey hidtil har foretaget."

Der var gratis adgang, hvis man kom med Stige-bådene, som sejlede uafbrudt i den weekend i juli, hvor udspringene fandt sted.