Modstandskamp på Stige Ø

Modstandskamp på Stige Ø

Foto: Odense Bys Museer.

Under den tyske besættelse af Danmark fik Odense en modstandsbevægelse, der i begyndelsen bestod af kommunistiske sabotagegrupper, men for alvor udviklede sig, da faldskærmsmanden Jens Peter Carlsen kom til landet den 10. maj 1943. Han fik kontakt med både sabotagegrupperne, forskellige officerer og politimænd samt personer i miljøet omkring den lokale Terrænsportsforening og var drivkraft i deres organisering.

I krigens sidste år stod modstandsbevægelsen i Odense bag en lang række aktioner, bl.a. sænkningen af mineskibet Linz i Odense Havn. Op igennem 1944 blev situationen stadig mere tilspidset og Odense oplevede både en række sabotageaktioner og Schalburgtage (hævnaktioner fra besættelsesmagten). Bl.a. blev Fyens Stiftstidendes hovedbygning sprængt i luften. Modstandsbevægelsen foretog en omfattende aflytning af Gestapos telefoner og afslørede derved en række stikkere – og i vinteren 1944-45 foretog den 15 stikkerlikvideringer i Odense. I flere af disse tilfælde kom det til ildkamp.

I november 1944 var der planlagt en af disse likvideringer på Stige Ø...