Sejlklubsagen 1942

Sejlklubsagen 1942

I forbindelse med Odense Sejlklubs leje af Stige Ø og køb af Søpavillonen blev "A/S Stige nye Badeetablissement" stiftet. Nogle medlemmer ønskede imidlertid at fortsætte driften af det gamle klubhus i Lystbådehavnen ved kanalen. Det havde fungeret siden 1929 og priserne var lavere. Samtidig var der kritik af bestyrelsen. De havde ikke kunnet styre en række af de unge medlemmer, som i beruset tilstand havde foretaget sig "mindre pæne ting" (karakteren af dette er ikke nærmere angivet i klubbens historie og måske bedst tjent med at blive glemt). Disse unge medlemmer var endt med at blive ekskluderet. En ekstraordinær generalforsamling væltede derpå bestyrelsen, trods dens protester om, at vedtægterne ikke tillod dette. Sagen endte i retten, men reelt var slaget tabt for den gamle bestyrelse.

På den næste forårsgeneralforsamling vedtog et flertal at opgive klubbens deltagelse i "A/S Stige ny Badeetablissement". De ekskluderede medlemmer blev genoptaget og en ny formand valgt. Søpavillonen fortsatte med at fungere som restaurant med andre ejere, indtil branden i 1950.

Du kan læse mere om sejlklubbens historie her.