Lossepladsen på Stige Ø

Lossepladsen på Stige Ø

Det er ikke sikkert, at du tænker over det, når du bevæger dig rundt i det idylliske landskab på Stige Ø, men bakkerne er dannet af affald, der fra 1967 til 1994 blev ophobet i det tidligere lavvandede område øst for øen.

Inden 1960'erne havde Odense haft en losseplads i Vollsmose. Med den stigende velstand i dette årti fulgte imidlertid stadig større affaldsmængder og samtidig var der planer om at opføre nye boligblokke i Vollsmose. Den 8. november 1965 vedtog Odense Byråd derfor at flytte lossepladsen til Stige Ø, så snart det var muligt at køre derud med tunge køretøjer.

Det blev muligt i 1966, hvor træbroen blev erstattet med en solid dæmning, der kunne holde til affaldstransport i større stil.