Slutningen på en epoke

Slutningen på en epoke

Foto: Odense Bys Museer.

Efter 2. Verdenskrig fortsatte Søpavillonen med at fungere som hotel og blev fortsat brugt til præmieuddelinger efter kaproninger, kapsejladser og andre sportsarrangementer ved Odense Fjord. Interessen for Stige Ø som udflugtsmål kom dog aldrig på højde med førkrigstiden. I den offentlige debat var der ideer fremme om at lave en saltvandsbadestrand ved Stige Ø, men den blev aldrig til noget.

Øens første storhedstid som rekreativt område fik sat et symbolsk punktum natten til fredag den 17. november 1950. Her brændte Søpavillonen ned til grunden og den blev aldrig genopbygget.