Valgresultatet

Valgresultatet

Blandt de opstillede partier og lister i Odense blev Stige Ø Nord-løsningen støttet af Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, De Frie Demokrater, DKP, Kristeligt Folkeparti og Venstre. Strandløsningen blev støttet af Det Radikale Venstre, Retsforbundet, SF og VS. CD nåede ikke at afklare sin holdning. Enhedslisten (en lokal borgerliste i Odense) afviste Stige Ø uden at lægge sig fast på en alternativ placering. Fremskridtspartiet undlod at tage stilling og nøjedes med at erklære, at "Lossepladsen skal ligge, hvor eksperterne beregner, at den gør mindst skade." Og hvis Det Humanistiske Parti havde en holdning til emnet, nåede den aldrig ud til medierne.

SF endte med at få et særdeles godt valg, mens de radikale stemmer i høj grad blev spist af det nystartede parti De Grønne. Disse fik en pæn fremgang i hele landet ved kommunalvalget 1985, men nåede aldrig at omsætte den til et brugbart resultat på landsplan – eller at nå ind i Odense Byråd. I Odense vandt SF 4 mandater, mens Venstre blev halveret til 3. SF's Alice Faber afløste Lennart Larson som ansvarlig for busdrift, energi, fjernvarme og affald.

Resultatet ændrede dog ikke på, at der fortsat var et klart flertal i Odense Byråd for at fastholde placeringen på Stige Ø Nord. Til gengæld blev beslutningen i sidste ende underkendt af amtsrådet.