Hallen afvikles

Hallen afvikles

Imidlertid var der også ulemper ved slammet. Således gik der typisk et år, før et slamlag størknede helt. Indtil da bestod det af en flydende masse, der var dækket af et fast lag, der gradvist blev tykkere. I nogle tilfælde, hvor skoleelever besøgte lossepladsen, hændte det, at de trådte ud på et tilsyneladende størknet område, men trådte igennem overfladen og pludselig havde støvlerne dækket af flydende slam. Så vidt det vides, er der dog ikke nogen, der forsvandt helt.

Slamdeponeringen blev opgivet i 1980'erne, da det viste sig at være mere rentabelt at køre rundt på affaldet med en kompaktor – et tungt køretøj med jernhjul, der knuser affaldet. På den måde slap Odense Renovation også for at skulle lave opdæmninger, som var nødvendige for at sikre, at slammet ikke flød ud.


Efter lossepladsens ophør blev formalingsanlægget fjernet og Den Grønne Hal stod tilbage som metalskelet i en årrække uden at blive brugt til noget. Først i september 2007 godkendte Odense Byråd en anlægsbevilling, som bl.a. gik til en delvis nedrivning og delvis istandsættelse af Den Grønne Hal.

Planen var oprindeligt at bruge hallen som overdækket sted, hvor man kunne stå i tørvejr og spise madpakker, men det gik i sig selv igen. I stedet blev den nuværende grillhytte opført.