Kurt Due - Muslinger

Billederne i dette album er taget af Kurt Due og indgår i formidlingsprojektet om Stige Ø 2010.
  • Blaamusling
  • Hjertemusling
  • Oesters
  • Muslinger
  • Sandmusling
 
Blaamusling
 
 
Hjertemusling
 
 
Oesters
 
 
Muslinger
 
 
Sandmusling