Natur eller losseplads?

Natur eller losseplads?

I 1985 var der ved at blive pladsmangel på lossepladsen. I september samme år besluttede et bredt flertal i byrådet derfor at anbringe en ny losseplads på Stige Ø Nord. Denne beslutning udløste dog en voldsom debat, da den ramte midt ind i en række aktuelle uenigheder om fremtiden for Odense Fjord og miljøhensyn i bredere forstand.

Sagen endte med, at først Fyns Amtsråd og siden Miljøministeriet underkendte byrådets beslutning. I stedet blev den nye losseplads placeret på Seden Inddæmmede Strand på den anden side af kanalen.