Borgmesteren

Borgmesteren

Almind Nielsen, kendt som "Borgmesteren", boede i Sorthusene som enlig i hele 26 år – fra 1930 til 1956.

I 1956 berettede han til Fyens Stiftstidende, hvordan det var hans interesse for jagt, der fik ham til at interessere sig for Stige Ø i første omgang. Her byggede han sit eget hus i 1928-30. Siden begyndte han at udleje både og fiskeudstyr til de mange andre jægere og fiskere, som begyndte at bruge Stige Ø, i takt med at den oprindelige interesse for badeturisme aftog.

"Borgmesterposten" var ikke særligt krævende. Faktisk var hans eneste forpligtelse at sørge for ro og orden i Sorthusene, hvilket ikke var svært, da beboerne var meget omgængelige. Hvis et "uroligt element" endelig skulle dukke op, spåede Nielsen dem ikke nogen videre fremtid i Sorthusene: "Vi skal nok sørge for lempeligt at skaffe os af med usympatiske væsener".

Det havde heller ikke været et problem at klare sig igennem vinteren i de 26 år. Ganske vist havde der været nogle hårde vintre. Ved en enkelt lejlighed havde han været spærret inde i sit hus i fire dage, fordi det var snestorm. Han klarede sig dog, da han i tide havde sørget for masser af proviant på dåse.

Nielsen holdt meget af følelsen af at være fri og uafhængig. Ikke fordi han havde noget imod byens larm, men det skulle være ham selv, der opsøgte den. I øvrigt cyklede han tit ind til Odense. Her satte han stor pris på kunstudstillinger, især hvis de var fri for abstrakt kunst – ligesom han foretrak rejsebeskrivelser frem for opdigtede historier. Jo mere autentisk, jo bedre.

Sorthusenes beboere har altid haft skiftende kaldenavne og "borgmestertitlen" er gået i arv. I 1980'erne tilhørte den således maskinarbejder Tommy Pedersen.