En udelikat gang rod

En udelikat gang rod

Den 8. november 1965 vedtog Odense Byråd at flytte den kommunale losseplads fra Tornehøj i Vollsmose til Stige Ø. Markudvalget (som dengang var ansvarligt for renovationen) havde allerede ansøgt Ministeriet for offentlige arbejder om at få lov til at bruge området. Både i udvalget og byrådet var der enighed om at bruge Stige Ø til formålet, når vejforbindelserne først var udbyggede nok. I september 1965 begyndte Dansk Geoteknik at undersøge, om det var muligt at "nøjes" med en forstærket udgave af den gamle træbro til Stige Ø, nu hvor der skulle være losseplads, eller om det var nødvendigt at fjerne den helt og i stedet bygge en dæmning til øen. Det sidste var tilfældet.

Den 2. oktober 1967 åbnede den nye losseplads officielt. Den havde dog tyvstartet et par uger tidligere, idet der allerede var kørt husholdningsaffald derud, og da der også begyndte at blive leveret industriaffald, blev resultatet ifølge Fyens Stiftstidende "en udelikat gang rod". Markforvalteren A. M. Aremark forsikrede dog om, at der snart ville komme mere styr på situationen. Lige i øjeblikket manglede der plads til køretøjerne på Stige Ø, men planlægningen var i orden – for eksempel skulle der indkøbes et formalingsanlæg. Der kom dog til at gå 4½ år, før finansieringen af dette endelig faldt på plads. Men som socialdemokraten Thorvald Christensen erklærede: "Bedre sent end aldrig".

Naboernes reaktion
Anlægget af lossepladsen var bredt accepteret blandt de fleste odenseanere, selvom de lokale beboere absolut ikke brød sig om deres nye nabo. Anders W. Berthelsen beskriver, hvordan der var adskillige læserbreve og klager til Indenrigsministeriet. I Skibhus-bogen citerer han Henni Wadstrøm, som boede i Stige fra 1944 til 1970, for denne vurdering:

"Stige Ø er ikke mere en ø, men en losseplads. Vi Stige-boere græd. Ikke nok med at øen blev taget fra os. Men stanken, osen, mågernes skrig og de tunge lastbiler erstattede en masse traditioner og naturoplevelser. Adskillige pinsefrokoster og middage var baseret på ål fra stranden, men alt dette sluttede brat. Mange tusinde mennesker blev ramt."

I 1970 beskrev Kommunalreformkommissionen den samme situation mere afdæmpet men med samme pointe: "Såvel lossepladsens etablering som planerne om formalingsanlægget fremkaldte protester fra beboerne i Stige by i Lumby kommune." En væsentlig årsag til protesterne var, at lugten fra lossepladsen var meget markant. I december 1967 indgav 150 af beboerne i Stige By af denne grund en klage til Indenrigsministeriet, hvor de krævede, at lossepladsen blev nedlagt igen. Uden succes.