Hvad gik pengene til?

Hvad gik pengene til?

I 1990 lavede Magistratens 5. afdeling i Odense et anlægsbudget for Stige Ø. Her blev der frem til 1997 afsat et samlet beløb på 8.617.000 kr. til at dække den gamle losseplads med mindst 1 meter ler og muld, så snart den ophørte med at fungere. Driften af området i denne stand kom til at koste 540.000 kr. om året.

I 2006 afsatte Odense Byråd 1.532.000 kr. til en indledende etape af Stige Ø-projektet. Disse penge gik bl.a. til miljøtekniske undersøgelser og anlæg af offentlige toiletter. Da der kort efter blev udskrevet en konkurrence blandt en række arkitektfirmaer, var der lagt op til, at der højest måtte bruges 15 mio. kr. på projektet. Ikke desto mindre rummede vinderprojektet en række forslag til delprojekter, som tilsammen ville have kostet op til 80 mio. kr. Det lå dog uden for de økonomiske rammer, og da byrådet i oktober 2006 afsatte penge til projektet, holdt det da også fast i de oprindeligt planlagte 15 mio. Lokalplanforslag nr. 1-655 om Stige Ø blev sendt i høring mellem marts og juli 2007 og fik ingen indsigelser.

I september samme år sagde By- og Kulturudvalget god for endnu en indstilling, der præciserede, hvad de 15 mio. kr. skulle gå til. Det drejede sig om anlæg af Legebasen, etablering af en anløbsbro, diverse stier, de to sheltere på den sydlige del af øen samt en lang række praktiske ting, såsom borde, bænke, affaldskurve og kilometerskilte til løbere. Dertil kom anlæg af en kloak, etablering af en havneplads, anlæg af parkeringsområde og adgangsvej samt en delvis nedrivning, delvis istandsættelse af Den Grønne Hal. I øvrigt vurderede By- og Kulturforvaltningen, at Stige Ø ville komme til at koste 1,8 mio. kr. om året for drift af de forskellige baser, heraf 400.000 til Legebasen.