Odense Nord Miljøcenter

På den anden side af kanalen ligger Odense Nord Miljøcenter på Seden inddæmmede Strand. Det blev oprettet i 1994, da den tidligere losseplads på Stige Ø blev nedlagt.

I 1994 blev det vurderet, at Miljøcenteret kunne fungere i ca. 50 år. Denne levetid er i dag sat til 100 år i stedet, da en stadig større del af affaldet bliver genanvendt. Ca. år 2100 vil Odense Nord Miljøcenter blive omdannet til et nyt rekreativt område i stil med Stige Ø.

Se mere om Odense Nord Miljøcenter på snapind.dk.