Hatbakkerne genlyder af sang

Landskabets musik

Hvorfor er der så mange ynglende sanglærker og engpibere samt store flokke af rastende stillits og bjergirisk på Stige Ø? Ganske enkelt fordi området er uforstyrret i modsætning til agerlandet, hvor der jævnligt pløjes og sås. Da Stige Ø heller ikke sprøjtes med pesticider, er der flere insekter og vilde urter med frø end på agerlandet – og dermed også mere føde til fuglene.

stigeoe2010 122

Download planche: Landskabets musik