Muslingeskaller

Fjordens muslinger

Der er store mængder af muslinger i Odense Fjord. De lever af at frafiltrere vandets indhold af mikroalger. Det er godt for fjorden, da indholdet af alger er unaturlig højt som følge af udledte næringsstoffer fra især dyrkede arealer og rensningsanlæg.

Tidligere var der mange penge i muslinger. Se mere om Mortensens Skalleværk på Stige Ø. stigeoe2010 140

Download planche: Skaller og værker