Hummersuppe

Hummersuppe

(Potage au hommard) til 12 Personer

6 gode Hummer vadskes og kommes tilligemed en Pris Paprika i kogende Fiskesuppe eller Kalvekødsuppe.

Hummerne koges, indtil Benene med Lethed kan tages af, hvorefter de tages op og afsvales. Kødet tages ud, og Skallerne stødes med 25 Kvint Smør, hvorefter de kommes i en Kasserolle og svitses under stadig Omrøring.

Suppen fra Hummerne hældes paa, saa det staar rigeligt over Skallerne. Man lader det koge langsomt, og naar Smørret viser sig paa Overfladen, skummes det af og kommes i en Kasserolle.

Hummersmøret bages med Mel og fortyndes med Hummersuppen og Bouillon.

1 Asparges, skaaren i 1 Tommes Længde, noget af Aspargesvandet og det ituskaarne Hummerkød kommes paa Suppen.

Gamle mål
Pris = smule
Kvint = 5 gram (efter 1861)
Tomme = 2,62 cm

Efter Nimb, Louise: Fru Nimbs kogebog. Tredje gennemsete Udgave. H. Hagerups Forlag 1900.