Nældens takvinge

Sommerfuglenes paradis

Stige Ø er en usædvanlig rig sommerfuglelokalitet. Her lever mange arter og mange eksemplarer af hver art. Det skyldes de store udyrkede arealer med mange vilde og dyrkede planter. En sommerfugl skal have planter i alle dyrets stadier. Især er blomstrende urter vigtige. Larven skal have en bestemt plante at æde, så den kan forvandle sig til voksen sommerfugl, og den voksne sommerfugl skal have blomster, som den kan suge nektar fra.

De fleste sommerfugle du ser på Stige Ø, er det, man kalder dagsommerfugle – en praktisk betegnelse for sommerfugle, der flyver om dagen. Dagsommerfugle har kølleformede følehorn; vingerne holdes i hvile fladt udbredt eller sammenklappet over ryggen med vingeoversiderne mod hinanden.

stigeoe2010 092

Download planche: Sommerfuglenes paradis