Almindelig blåfugl

Almindelig blåfugl

Foto: Gunnar Knudsen 2009.

Almindelig blåfugl er en lille sommerfugl. Hannen er smukt blå på oversiden af vingerne, mens hunnen er brunlig.

Æggene lægges på forskellige ærteblomstrede planter, på Stige Ø især på kællingetand. Når larven kommer ud af ægget, gnasker den straks løs af plantens blomster eller blade.

Stige Ø er en kernelokalitet for almindelig blåfugl i Odense Kommune. Det skønnes, at bestanden er på mindst 2.000 voksne individer.

Almindelig blåfugl flyver sidst i maj/først i juni samt fra ca. 20. juli til september.