Anbragt på lossepladsen?

Anbragt på lossepladsen?

Foto: Odense Bys Museer.

Den 14. marts 1970 kunne Politiken berette, at Odense havde fået besøg af et hold sigøjnere i campingvogne, som i første omgang havde slået sig ned på havnen. Siden var nogle af dem blevet sendt ud på byens losseplads af politiet. Tre af vognene stod fortsat på havnen, da politiet endnu ikke havde fundet deres ejere. I den forbindelse udtalte politikommissær O. Bech:

"De påstod, at det var nødvendigt at få deres biler repareret, så vi lod dem blive på betingelse af, at de flyttede ud det sted, de fik anvist" – med tilføjelsen "Vi er naturligvis mere interesseret i at komme af med dem."

Artiklen gav det indtryk, at sigøjnerne havde fået ordre til at opholde sig på selve lossepladsen og at dette sandsynligvis var et forsøg på at presse dem til at rejse bort. Samtidig hævdede artiklen, at sigøjnerne kun befandt sig 15 meter fra "det sted, hvor skraldevogne i pendulfart afleverer byens stinkende affald". En ældre sigøjner blev citeret for, at de nok ville blive boende en måneds tid, "...men når frosten har sluppet sit tag, vil stanken ikke være til at holde ud her". Det hele blev illustreret med et billede af en lastbil, der tilsyneladende læssede affald af i nærheden af sigøjnernes campingvogne.

Den 17. marts kunne Ekstrabladet følge op på historien. En anonym aktionsgruppe var blevet så forarget over, at sigøjnerne blev placeret på lossepladsen, at de som protest læssede fem sække affald af i haven hos politikommissær Bech. Mediedækningen gjorde sigøjnerne til en stor turistattraktion og i påskedagene sidst i marts fik Stige Ø besøg af hundredvis af turister, som ville se dem med egne øjne. Sigøjnerne brød sig absolut ikke om at blive udstillet på den måde og rejste derfor videre skærtorsdag den 26. marts.