Blåmusling

Blåmusling

Dens blåsorte skaller findes ofte skyllet op på land. Blåmuslingen forekommer mest almindeligt i den nordlige del af Seden Strand. Den kan danne store muslingebanker, hvor de enkelte dyr er fæstnet til underlaget med såkaldte "byssustråde". På sådanne banker kan der leve helt op til 12.000 muslinger pr. kvadratmeter. De mange ederfugle, der yngler i fjorden, holder meget af blåmuslinger.

Blåmuslingen kan godt spises, og især i Limfjorden foregår der et omfattende muslingeskrab efter blåmuslinger til konsum. Da området omkring Stige Ø stadig rummer mange miljøfremmede stoffer, bør mennesker dog ikke spise blåmuslinger herfra.