Nye tider på Stige Ø

Nye tider på Stige Ø

I 1994 blev lossepladsen på Stige Ø afløst af det nye Odense Nord Miljøcenter på Seden Inddæmmede Strand, vest for Stige Ø. Siden blev den gamle losseplads dækket af mindst en meter jord og overladt til sig selv i en årrække.

I mellemtiden blev der fundet løsninger på en række af lossepladsens miljømæssige udfordringer. Således fik pladsen et system af opsamlingsgrøfter til udsivende perkolat (forurenet regnvand). Samtidig blev der lavet et net af rørledninger, der opsamler den lossepladsgas, som løbende dannes af det gamle affald. Og fra 2005 kom der for alvor gang i planerne for, hvordan øen kunne omdannes til et nyt rekreativt område.

stigeoe2010-210
stigeoe2010-211I juli 2005 udskrev Odense Kommune en konkurrence om gennemtænkte projektforslag til, hvordan Stige Ø bedst kunne udnyttes som rekreativt område i fremtiden. Vinderforslaget fra Preben Skaarup, billedkunstner Eva Koch, Moe & Brødsgaard har siden givet stor inspiration til udviklingen på Stige Ø. Enkelte dele af forslaget blev dog hurtigt opgivet, bl.a. en ide om at lave en særlig "vandbase" med kunstig saltvandssø.

Rødhusene
Vinderforslaget lagde også op til at anlægge de såkaldte Rødhuse, som svar på de eksisterende Sorthuse. Rødhusene skulle være en samling af rødmalede træbygninger ved indkørslen til Stige Ø, som kunne udlejes til forskellige foreninger og hvor der også skulle være et fast bemandet kontor. Denne del af projektet blev dog neddroslet af økonomiske årsager og fordi det ville være svært at få foreninger til at flytte ud på Stige Ø.

De seneste planer for Stige Ø kan ses i lokalplanen for området.