Den mystiske 1967-brand

Den mystiske 1967-brand

stigeoe2010-253 En af Sorthusenes beboere, Kaj Munkebo, kendt som "Den Gamle", mente i 1981 at huske, at saneringen skyldtes en lille brand, som beboerne selv fik slukket, inden brandvæsenet nåede ud til Stige Ø – og at det i øvrigt ikke kunne komme derud med en brandsprøjte, da en sådan var alt for tung til broen. Tidspunktet for branden blev ikke angivet.

Også journalisten Anders W. Berthelsen angav i 1987 en opstået brand som årsagen til, hvad han kaldte "balladen om De Sorte Huse". Siden er branden blevet omtalt flere gange i lokalaviserne. I 1990 oplyste Odense Posten således, at saneringen skyldtes en "uskyldig" skorstensbrand i 1967 – altså året efter at saneringen blev besluttet. Seks år senere blev historien om 1967-branden gentaget i Fyens Stiftstidende – og fandt siden vej til Skov- og Naturstyrelsens hæfte Skuret, hvor rådmand Søren Møller bragte en kort artikel om Sorthusene og myndighedernes bratte opvågnen i 1967.

Historien har dog næppe noget på sig. Rent bortset fra at årstallet 1967 ikke passer ind i sammenhængen, nævnte hverken de omtalte myndigheder eller samtidens aviser noget om, at der forinden skulle have været en brand i Sorthusene, da kommunen besluttede at sanere dem. Myndighederne var godt klar over, at der var en brandfare – de behøvede ikke nogen egentlig brand for at træffe deres beslutning.