Odense Fjord

Odense Fjord

Foto: Grundkort Fyn A/S.

Den inderste del af Odense Fjord er en lavvandet bugt med mange planter og dyr, som er føde for fjordens fugle. Området er et af landets EU-fuglebeskyttelsesområder. Det har stor betydning for fire arter af trækkende vandfugle og er et af landets vigtigste raste- og overvintringsområder for sangsvane, knopsvane og blishøne.