Landskabets musik

Hvorfor er der så mange ynglende sanglærker og engpibere samt store flokke af rastende stillits og bjergirisk på Stige Ø? Ganske enkelt fordi området er uforstyrret i modsætning til agerlandet, hvor der jævnligt pløjes og sås. Da Stige Ø heller ikke sprøjtes med pesticider, er der flere insekter og vilde urter med frø end på agerlandet – og dermed også mere føde til fuglene.

stigeoe2010 122

Download planche: Landskabets musik